קרן השתלמות לעצמאים

זמן קריאה משוער: 2 דקות ו-37 שניות

אחת מהטבות השכר הנחשקות בקרב שכירים היא קרן ההשתלמות. אצל שכירים זו הטבה ש"נולדה" מתוך רצון לשמור על כשירות מקצועית של העובדים, וסופה בחסכון שהוא בעצם הטבת שכר נוספת.
לא הצלחתי למצוא את מקורותיה של קרן ההשתלמות לעצמאים, אך אני מניחה שתחילתה כמו אחותה הגדולה – לצרכי קידום מקצועי ושמירת כשירות. כיום, גם בקרב עצמאים, קרן ההשתלמות משמשת בעיקר כהטבת מס וחסכון "שווה" במיוחד.
אז מהי בעצם קרן השתלמות?
חסכון לטווח בינוני, אשר היום, מסיבות שיתוארו בהמשך, משמש (או שהמומחים ממליצים להשתמש) כחסכון לטווח ארוך מאוד והשלמה לפנסיה.
עצמאים רבים, מסיבות שונות ומשונות, מעדיפים את ההפרשה לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה על פני ההפרשה לקרן פנסיה. זאת, למרות שהטבת המס על קרן השתלמות אינה קשורה להפרשה לחסכון פנסיוני.
חשוב לדעת שהפרשה למוצר פנסיוני כלשהו ו הפרשה לקרן השתלמות מהווים חסכון בסיסי לעצמאי לפרישה לעתיד.

הפקדה

עצמאי יכול להפריש כל סכום לקרן השתלמות.
בגין הפרשה של עד 4.5% מההכנסה החייבת, או 11,853 (בשנת 2021), כנמוך מביניהם, יהיה זכאי להטבת מס.
(הכנסה חייבת הינה הכנסה לאחר ניכוי הוצאות הנדרשות לתפעול העסק, ולפני מיסים).
מה מהות ההטבה?
גובה ההטבה שהוכרה תקטין את ההכנסה לצורך חישוב המס. כלומר, אם ההכנסה הינה 100,000 ש"ח והניכוי הינו 11,000 ש"ח – יחושב מס לפי הכנסה של 89,000 ש"ח.
בנוסף לכך, זכאי העצמאי לפטור ממס רווחי הון עד לגובה 18,480 ש"ח (בשנת 2021).
מה מיוחד בזה?
השקעה בשוק ההון מחייבת במס של 25% על הרווח הריאלי. השקעה במסגרת קרן השתלמות אינה חייבת במס כלל עד התקרה לעיל. כלומר, לעצמאי כדאי כפליים להפריש לקרן השתלמות – ראשית, משום שהוא זכאי להקטנת ההכנסה לחישוב המס ושנית, משום שהוא זכאי לפטור ממס על התשואות בקופה, כמובן עד התקרה.
מה יקרה אם יפריש מעבר לתקרה? ישלם מס רווחי הון על הסכומים שהפריש מעבר לתקרה הפטורה.
התקרה של פטור ממס רווחי הון תקפה גם אם אין לעצמאי הכנסה חייבת המגיעה לגובה התקרה.

חסכון או משיכה

קרן השתלמות נזילה לאחר 6 שנות ותק, לאחר 3 שנות ותק אם הגעת לגיל פרישה (62 אשה, 67 גבר) או לאחר 3 שנות ותק אם משכת כספים לצורך השתלמות הרלבנטית למקצוע שלך.
כאמור, מרבית החוסכים משתמשים בקרן ההשתלמות כמוצר חסכון ולא מוצר השתלמות. המשמעות היא שיש לנהל אותו היטב בהתאם לצרכים, שנאת הסיכון וחסכונות קיימים אחרים. או, במילים אחרות, אסטרטגיית השקעה.

ניתן להחיל ותק של קרן אחת על קרן אחרת, ישנה יותר, על מנת למשוך שתי קופות יחד.
בעבר היה נהוג לפתוח קרן השתלמות מדי שנה על מנת ליהנות, שש שנים לאחר מכן, מקרן נזילה מדי שנה. כלומר, ב – 2021 אוכל למשוך את הקרן אשר הפקדתי ב – 2015, ב – 2023 את זו שהפקדתי ב – 2016 וכך הלאה.
היום, ככל שגדלה ההבנה כי קרן ההשתלמות מיועדת להשלמת הפרישה, וכן בשל פערי הריבית מול התשואה, כפי שיוסבר בהמשך, קטנה המוטיבציה של אנשים למשוך את הפנסיה.
למה בעצם גדלה חשיבותה של קרן ההשתלמות כמוצר לשיפור הקיצבה?
אנו יודעים כיום כי הקיצבה שתהיה לנו תהיה נמוכה מהשכר שלפיו נחיה. זה נכון גם לגבי שכירים, ונכון שבעתיים לגבי עצמאים, אשר נרתעים מהפרשת סכומים לא-נזילים לטווח ארוך. זהו מונח אשר נקרא שיעור תחלופה, וזוכה להתייחסות רבה בקרב העוסקים בתכנון הפרישה.
קרן השתלמות, נוכח העובדה שהתשואות שלה אינן חייבות במס, נחשבת "מוצר פרמיום" בהיבט של חסכון לפרישה (כי כל שקל רווח מייצר רווח נוסף, בשלמותו). בנוסף, נפוצה היום מאוד תופעת ה"מינוף", ועל פיה הקרן נשמרת בבית ההשקעות וממשיכה להגדיל תשואות בעוד החוסך משלם ריבית נמוכה יותר.
חשוב להבין את המשמעויות של מינוף כאשר מבצעים זאת.

ומה אם אני גם שכיר וגם עצמאי?

עובד שהוא גם שכיר וגם עצמאי יכול להפריש לקרן השתלמות. ההפקדה תהיה פטורה ממס בכל תקרה בנפרד, אך ההטבה לעצמאי בהפקדה תלויה בגובה הסכום המופרש לו כשכיר.

סיכום

קרן השתלמות הינה מוצר חסכון חשוב גם לעצמאיים, בשל האפשרות לקבל הטבת מס בהפקדה ובמשיכה כאחד. לעצמאים ישנן שתי תקרות רלבנטיות למיסוי, אך כמובן ניתן להפריש גם מעבר לתקרה. במקרה כזה, החסכון בקרן השתלמות (מבחינת הטבות מס) כמוהו כחסכון בקופת גמל להשקעה, פוליסת חסכון, או כל מוצר אחר בשוק ההון.
חשוב לזכור כי להפרשות אין משמעות ביטוחית, כך שניתן להפריש בכל עת והפסקת ההפרשות לא תבטל את הזכויות לסכום הצבור בקרן.

מתנה ברקע
photo by Joanna Malinowska on freestocks

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.