מקום סגור בגלל קורונה

פחות שכר, יותר עמל

גם בזמן קורונה, כמו בעיתות משבר אחרות, מדיניות תגמול טובה מתבססת על האסטרטגיה העסקית, ערכי החברה והרצון לשמר את העובדים המתאימים. החלטות שגויות עלולות להשפיע על החברה בעתיד.