פיצויי פיטורין – סעיף 14 ועוד

זמן קריאה משוער: 3 דקות ו-5 שניות

האמור בטור זה מבקש להסביר בכלליות כיצד להתייחס ל ס 14 ושאר נושאים שעולים, ואינו מתיימר להסביר את נבכי החוק והתקנות

בניגוד להפרשות לפנסיה, פיצויי פיטורין היו כאן מאז ומעולם, ובמקור הם שימשו כ"שוט" עבור המעסיק שלא יפטר עובדים בקלות ראש ועבור העובד – כסכום ראשוני להתארגנות בין עבודות.
מי שנמצא שנים רבות בעולם העבודה, מכיר את התופעה (שהיתה נפוצה מאוד בעבר) על פיה עובד דאג להמאיס את עצמו על המעסיק כדי שיעזוב עם פיצויי פיטורין. כך היו תופעות מקוממות על פיהן עובדים טובים שרצו לעזוב היו צריכים להתפלל לטוב ליבו של המעסיק, ואילו עובדים פחות טובים נהנו מ"מתנה" בדמות פיצויים.
העולם השתכלל מאז, שיפר אוריינות פיננסית, עובדים הבינו שיש לדאוג לחסכון מתאים לגיל פרישה והמחוקק שינה תקנות וחוקים הנוגעים לפנסיה וצבירות. כיום אין עוד סיבה, כמעט, להתנהג כאמור לעיל כדי להשתחרר מעבודה.
לצד חוק פנסיה חובה הורחבה התחולה של ס 14 לחוק פיצויי פיטורין כך שכיום מדובר, למעשה, בברירת מחדל.
עורכי דין מומחים בדיני עבודה חלוקים בדעתם על תחולת ס 14 בחלק מהמקרים, ועל כן ההמלצה הגורפת למעסיקים הינה להחתים את העובד על ס 14 כדי להימנע מחילוקי דעות פוטנציאליים.

ס 14 – מה זה בעצם אומר?

מתי חייב המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורין?
אם העובד פוטר והשלים לפחות שנת עבודה או במקרים מסוימים של עזיבת עבודה (לצורך טיפול בילד, מעבר למקום מגורים רחוק, הרעת תנאי עבודה וכד).
הסכום לתשלום (ברוטו, הסכום לתשלום נטו מוסבר כאן) הינו גובה המשכורת האחרונה * שנות הותק (בהתחשב בהיקף המשרה).
כלומר, עובד שעבד 10 שנים בשכר של 10,000 ש"ח ופוטר יהיה זכאי ל 100,000 ש"ח בעוד שעובד שהתפטר אינו זכאי לכאורה לפיצויים כלל.
אך זכרו – חוק פנסיה חובה מחייב את המעסיק להפריש מינימום של 6% (מאז 2014, בשנים קודמות ההפרשות היו נמוכות יותר) לפיצויים למוצר הפנסיוני. עפ"י שינויים שונים שנעשו בשנים האחרונות, המעסיק אינו יכול לקבל סכום זה חזרה אלא במקרים חריגים.


איך זה יכול להיות?

האם ייתכן שכעת המעסיק נדרש לשלם גם לעובד שהתפטר וגם לעובד שפוטר?
התשובה היא למעשה כן. הסיבה לכך, כאמור, היא הרצון להגדיל את הבטחון הסוציאלי של העובדים בעת זיקנה.
ובכל זאת, יש כאן סייג והוא סעיף 14.
המשמעות של סעיף 14 הינה שפיצויים שהופרשו לקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים יבואו במקום פיצויים שחב בהם המעסיק.
כלומר, אם עד היום אני, המעסיק, הייתי חייב לשלם לעובד שפיטרתי את שכרו האחרון מוכפל בשנות העבודה הרי שהיום אני יכולה להסתפק בסכומים שהפרשתי מדי חודש לקרן הפנסיה ולהתייחס אליהם כפיצויים בסיום העסקה.
כלל זה נכון גם אם בינתיים, בתקופת העסקתו, עלה העובד בשכרו (במעט או משמעותית, זה לא משנה).
כל האמור לעיל נכון אם המעסיק בחר להפריש 8.33% (מלוא הפיצויים – חודש לכל שנת עבודה) לפיצויים.
אם המעסיק בחר להפריש 6%, שהוא המינימום בחוק, הרי שבמקרה של התפטרות, לא יהיה העובד זכאי להשלמה ואילו במקרה של פיטורין יהיה זכאי העובד להשלמה בגובה 28% מהשכר האחרון שלו לפיצויים * מספר שנות העבודה אצל המעסיק.
כלומר, בדוגמא לעיל – לעובד הופרשו רק 6% לפנסיה מדי חודש. אם עזב מיוזמתו, יהיה זכאי לחלק זה בקרן ללא כל השלמה. אם פוטר, יהיה זכאי להשלמת מעסיק בגובה 28,000 ש"ח ללא תלות בגובה ההפרשות שלו לקרן הפנסיה.
סכום זה משולם בדרך כלל בתלוש השכר האחרון אך ניתן לבקש כי יופרש גם הוא לקרן הפנסיה.

ומה לגבי מי שאינו חתום על ס 14?

מקרים אלה הולכים ומתמעטים, אך קיימים בכל זאת. במקרה כזה יהיה חייב המעסיק לחשב את גובה התשלום לעובד (למשל, 100,000 ש"ח בדוגמא מעלה) וממנו לנכות את כל מה שהופרש לעובד כולל התשואות.
מקרים אלו אינם פשוטים כפי שנראה מהדוגמא, משום שמדובר בד"כ בעובדים ותיקים, שכר משתנה, הסכמי העסקה שהשתנו במהלך העסקה אצל אותו מעסיק, ולעיתים גם צווי הרחבה או איגודים.
לכן, ייתכנו הנחיות ספציפיות לסקטור או עובד מסוים.

נובע מכך ש…

עובד אשר מבקש לנהל מו"מ על שכרו, טוב יעשה אם יבקש הפרשה לפיצויים בגובה 8.33%. זאת, מאחר ורוב העובדים מתפטרים ולא מפוטרים, כך שבקרן הפנסיה יופרש למעשה לעובד סכום גבוה יותר מאשר במקרה של הפרשה בגובה 6%.

ומה לגבי פנסיות תקציביות וקרנות פנסיה ותיקות?

במקרה של פנסיה תקציבית לא קיימת קרן להפרשה, ולכן עובדים מפוטרים מקבלים את כל הפיצויים במזומן בתלוש השכר. עובדים מתפטרים – בתלות בהסכמי ההעסקה.
עובדים אשר ביקשו בעבר או יבקשו להקפיא זכויות לפנסיה – יוותרו על הפיצויים בתמורה לקבלת פנסיה תקציבית לפי הכללים הרלבנטיים (גיל 67 או 60 ואילך בהינתן תנאים מסוימים).

במקרה של קרן פנסיה ותיקה – מבוצעות הפרשות לקרן הפנסיה אולם משיכה של הפיצויים (למעט בקרנות מסוימות) מבטלת את הזכות לקבלת קיצבה והיא החלטה בלתי הפיכה שכדאי לבחון איתה עם מומחה פרישה ו/או מומחה לקרנות פנסיה ותיקות.

סיכום

החלת ס 14 לחוק פיצויי פיטורין על כלל המשק מיטיבה עם העובדים ככלל, ומאפשרת גידול פוטנציאלי בצבירות לפנסיה. עובדים אשר חתומים אצל אותו מעסיק על ס 14 רק בחלק מהתקופה – מומלץ שיתייעצו עם מומחה רלבנטי במקרה של עזיבה/פיטורין, וזאת במטרה לוודא תקינות החישובים של המעסיק.

Image by frianett from Pixabay


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.