ביטוח חיים, מי צריך את זה?

זמן קריאה משוער: 4 דקות ו-56 שניות

"Always look on the bright side of life"  שרו מונטי פייתון והם לא טעו. גישה חיובית לחיים לרוב עוזרת לדברים להסתדר, אם לא בהתנהלות היומיומית, אז לפחות בהרגשה. עם זאת צריך גם להתכונן ולחשוב על מה שמעבר, ובמקרה שלנו – על ביטוח חיים.
בוודאי נתקלתם בדרישה לרכוש ביטוח חיים בעת רכישת הדירה, או בהצעת הסוכן לרכוש ביטוח חיים עם היוולדו של ילדכם הראשון ואולי אפילו יש לכם ביטוח חיים כחלק מביטוח המנהלים במקום העבודה שלכם.
בין אם יש לכם ביטוח חיים ובין אם לאו, אני מניחה שלא הצלחתם להימלט מהפרסומות בחודשים האחרונים, בנוגע לפרמיות ביטוח החיים, הקוראות לנו לבדוק "זכאות לחסכון", "עדכון ביטוח החיים", "זכאות להחזרים" ועוד.

אז במה מדובר?

הפרמיות של ביטוח החיים אכן הוזלו בחודשים האחרונים, וזאת כתוצאה מעדכון לוחות התמותה – כלומר, ההסתברות שמישהו ילך לעולמו בגיל נתון. מרבית פוליסות ביטוח החיים משלמות עד גיל 80, כך שאם ההסתברות למות עד גיל 80 ירדה (בשל עליית תוחלת החיים) – המחיר שאנו משלמים בגין מקרה מוות לפני גיל 80 גם כן אמור לרדת. וכך אכן קרה.
נתחיל מהסוף. קריאה לבדיקת זכאות להחזרים בנושאים הקשורים לביטוח היא בוודאי כותרת שמושכת את העין, אך לצערנו היא לא ישימה. שהרי אנו רוכשים ביטוח כדי להגן על עצמנו במידה ויקרה דבר מה. היעלה על הדעת שבתום התקופה נוכל לדרוש את הפרמיה חזרה משום שמה שחששנו ממנו לא קרה? ודאי שלא. לכן, למעט במקרים חריגים מאוד, לא ניתן לקבל פרמיה בחזרה, בוודאי לא כשהסיבה היא הוזלות שונות.
כמובן שניתן ואף רצוי לברר מחירים (=פרמיה) לצורך הוזלת הביטוח מפה ואילך.

למה בכלל נועד ביטוח החיים?

ייעודו של ביטוח החיים הוא להבטיח תשלום כספי למוטבים לאחר מותו של המבוטח. לרוב הוא נרכש לצורך הבטחת עתידם הכלכלי של בני המשפחה התלויים במבוטח, אך גם לצורך החזר התחייבויות פיננסיות שונות כגון משכנתא.

אבל לי יש פנסיה, למה צריך גם ביטוח חיים?

יורשיהם של חוסכים בקרן הפנסיה זכאים לקצבת שארים במקרה מותו של המבוטח/חוסך. אלא שקצבת השארים מחושבת, לצורך הפשטות, לפי אחוז מהשכר שבגינו שולמה פנסיה. המשמעות היא כי משפחתו של מי שהולך לעולמו לפני הגיעו לגיל פרישה "מפסידה" פעמיים – אינה מקבלת את השכר המלא שהיה המבוטח מקבל בחייו ואינה נהנית מעליית השכר שיכול היה המבוטח לקבל בהמשך חייו המקצועיים.
ניאלץ להתעלם מההפסד האמיתי, של בן משפחה אהוב שהלך לעולמו, שכן לכך אין מחיר.


במקרה זה, תפקידו של ביטוח החיים לגשר על פער זה ולהשלים את אובדן ההכנסות. כמו כן, לאפשר סכום להתארגנות ראשונית עד לקבלת הכספים מהנכסים הכלכליים השונים, או סכום להתארגנות נוספת בבית (סיוע בעבודות הבית, שמירה על הילדים, הסעות לחוגים ועוד).
מבחינת ביטוח, ביטוח חיים הינו מוצר פשוט יחסית, שכן אין מקום לויכוח עם חברת הביטוח על זכאות וקל להוכיח את זכאות המשפחה לתגמולים. לעיתים, כולל הביטוח אפשרות להקדמת קבלת חלק מהסכום המבוטח במקרה של מחלה קשה, מה שכמובן מעלה את הפרמיה (וגם עלול להיות מקור לויכוחים על הזכאות).

יורשיי זכאים לביטוח החיים בכל גיל?

חשוב להסביר כי אין המדובר ביורשים, אלא במוטבים אשר המבוטח קובע.
מרבית הפוליסות מגבילות את גיל המבוטח בעת מותו, כך שהזכאות לתשלום ביטוח במקרה מוות פוקעת לפי הגדרות הפוליסה, ובדרך כלל בגיל 80.
עם זאת, ישנן פוליסות קבוצתיות, בעיקר של ארגונים חזקים וגדולים מאוד (ביטוח החיים של עמיתי "חבר", ארגונים בטחוניים אחרים, ארגון המורים), בהן אין הגבלה לגיל המוות לצורך הזכאות לקבלת תגמולי הביטוח. המשמעות היא שגם בני משפחתם של מבוטחים בני 120 ההולכים לעולמם זכאים לקבל סכום כלשהו (בהתאם לתנאי הפוליסה).

כמו בביטוחים רבים אחרים, ישנה חשיבות רבה לרכישת הביטוח כאשר אנו צעירים ובריאים וללא בעיות רפואיות. כך נהיה מבוטחים באופן מלא גם במקרה שבו תתפתח בעיה רפואית חדשה במהלך תקופת הביטוח. אחרת, עלולה חברת הביטוח לטעון כי המחלה ממנה סבל המבוטח בעת רכישת הביטוח הידרדרה עד כדי מותו ועל כן היא אינה מחויבת לשלם את תגמולי הביטוח. חשוב לי לומר כי ממילא הביטוח הזה חשוב במיוחד כאשר אנו צעירים ויש ילדים הסמוכים על שולחננו, כך שחשיבות הרכישה בגיל זה מקבלת משנה תוקף.

מה בכל זאת חשוב לבדוק בביטוח חיים?

  • כאמור, רצוי לרכוש ביטוח חיים עם היוולדם של הילדים, על מנת להגן עליהם פיננסית, וכל עוד אנחנו צעירים ובריאים.
  • אם יש תלויים וסמוכים על שולחננו, גם אם אינם ילדים, חשוב לרכוש ביטוח חיים להגן עליהם מפני אובדן הכנסתנו.
  • אנשים נוטים לרכוש ביטוח בסכום זהה לשני בני הזוג, אך אם שכרם של בני הזוג אינו דומה, אפשר לחסוך בתשלום הפרמיה ולבטח את מקבל השכר הנמוך יותר בסכום נמוך יותר, בהתאם לחלקו בהכנסה המשפחתית המשותפת.
  • חשוב לוודא שבפוליסה מעודכנים המוטבים הרצויים הנוכחיים. ביטוח החיים אינו עזבון, כך שבמקרה של קביעת מוטבים הם גוברים על צוואה או דיני ירושה. מתי זה עלול להיות בעייתי? למשל במקרה שרכשתי פוליסת חיים לפני שנים ורשמתי את בן זוגי הקודם כמוטב לפוליסה, אך כיום אני נשואה לאחר וילדיי אינם של המוטב.
  • כדאי לבדוק את ביטוח החיים מדי תקופה כדי לבדוק האם גובה הסכום המבוטח עדיין מתאים לצרכים שלנו כמשפחה.

איזה סכום לבטח?

תלוי מה ההכנסה שנרצה להבטיח למשפחתנו.
ממנה נפחית את סכום קצבת השארים הצפויה במקרה מוות, חסכונות, ירושות וכדומה – ונגיע לסכום הרצוי. מאחר שסכום ביטוח החיים משולם כסכום אחד, באופן חד פעמי, הוא צריך לגלם סכום חודשי רצוי כפול מספר חודשים עד להגעת ילדינו לגיל עצמאות כלכלית.

דוגמא פשטנית: נניח שלתומר, אב יחידני, יש 3 ילדים בני 10 והוא רוצה להבטיח להם הכנסה של 10 אש"ח עד גיל 20. המשמעות היא שאם הוא הולך לעולמו היום, סך הנכסים שישאיר אחריו צריכים להסתכם ב – 3.6 מש"ח. אם הפנסיה לכל הילדים יחד היא 5,000 ש"ח, ואין לו כל נכסים אחרים מלבד הבית שהם גרים בו, הרי שהוא צריך לרכוש ביטוח חיים בגובה 1.8 מש"ח (ההפרש בין הפנסיות לבין סכום ההכנסה שהוא רוצה להבטיח להם).
ברור שהדוגמא פשוטה לצורך ההבנה, שכן בד"כ יהיו לנו גם בני זוג, נכסים נוספים ואולי גם התחייבויות. בנוסף, כדאי להביא בחשבון סכום ראשוני לצורך ההתארגנות.
ברוב חברות הביטוח ימליצו למבוטח עם שלושה ילדים מתחת לגיל 18 על סכום של 2 מש"ח. חשוב לעשות חשיבה מחודשת מדי תקופה על גובה הסכום המבוטח, שכן, כפי שניתן לראות לעיל, ככל שהילדים גדלים ויש יותר חסכונות, סכום הביטוח הנדרש קטן.

מצאתי חברה שבה הפרמיה נמוכה משמעותית מזו שאני משלם כיום. לעבור אליה?

זה ביטוח פשוט ולחברות גדולות וותיקות אין יתרון משמעותי על פני קטנות וחדשות. א ב ל, וזה אבל גדול, לעולם אין לבטל ביטוח קיים לפני כניסתו לתוקף של הביטוח החדש ולפני שמוודאים שהתנאים בביטוח החדש לא הורעו לעומת הקודם (למשל, החרגות בגין מצב רפואי, קיצור תקופת הביטוח וכד).
מה שעוד חשוב לוודא הוא שהמחיר הזול הוא לאחר בדיקת עליית המחירים עם הגיל (ייתכן שבגיל 30 זה יהיה זול מאוד, ובגיל 40 החברה הזו היא היקרה מבין כולם) ולפני הנחות, אם הן אינן קבועות.

ומה לגבי ביטוח חיים למשכנתא? בפוסט נפרד. רק נציין שבדומה לביטוח החיים הרגיל אפשר לרכוש אותו בכל חברת ביטוח (ולאו דווקא בבנק ממנו ניטלה המשכנתא), והוא משולם במקרה מוות של אחד מבני הזוג, אך חשוב לזכור שלא ניתן להסתפק רק בו לצורך הבטחת רווחתם של השארים.

טיפ נוסף לסיום

אז הבנו שעל מנת להבטיח את רווחתם של יקירינו לאחר לכתנו, חשוב לרכוש ביטוח חיים, מה עוד חשוב לעשות לשם כך? במקרה שאתם מנהלים חשבון בנק עם שותף (בן זוג/קרוב משפחה/ההורה האחר של ילדכם), עליכם לוודא עוד היום כי חתמתם בבנק על סעיף אריכות ימים. סעיף זה מאפשר לשותף בחשבון בנק להמשיך לפעול בחשבון, גם לאחר פטירת השותף האחר. ללא סעיף זה תוקפא הפעילות בחשבון ולא תהיה אפשרות להשתמש בכספים הצבורים בו עד לקבלת צו ירושה – הליך שעלול להימשך זמן רב, כשבינתיים נותרים ללא כסף זמין לתשלום ההוצאות השוטפות. לכן אם גיליתם שסעיף זה לא מעודכן בחשבונכם – דאגו  להסדיר זאת בהקדם אפשרי.

ולמי שמנסה לאורך הקריאה להיזכר במילות השיר החביב שהוזכר בתחילת הטור – תוכלו למצוא אותן בקישור הזה 🙂

 בברכת אריכות ימים

האמור אינו מהווה ייעוץ אישי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.