פנסיה זה פנסיה, מה זה משנה?

זמן קריאה משוער: 2 דקות ו-34 שניות

זו אחת התשובות הנפוצות שאני מקבלת בהרצאות או בפגישות עם נועצים. אני שואלת באיזה מוצר פנסיוני הם חוסכים לפנסיה, והם עונים – פנסיה זה פנסיה, מה זה משנה?
יש המרחיקים לכת ואומרים "מה זה משנה, ממילא לא נראה ממנה גרוש".

על הגירסה השנייה של המענה ידובר במאמר אחר, אבל גם האמירה הראשונה – שלפיה אין הבדל בין מוצרי הפנסיה השונים – היא שגויה וממש רלבנטי לדעת באיזו פנסיה אנחנו.

פנסיה – מבוא

במהלך השנים בישראל היו מספר סוגי מוצרי חסכון לפנסיה:

 1. פנסיה תקציבית –
  פנסיה המשולמת ע"י המדינה (וגם אפשרית בקרב שכירים בעלי שליטה, נישה נישתית במיוחד), כאשר רק בשנים האחרונות נקבעה השתתפות של העובד. לא קיימת השתתפות עובד או מעסיק ואין "צבירה".
  גובה הקיצבה נקבע לפי אחוז קיצבה ושכר מבוטח אחרון.
  מאחר שסוג פנסיה זה נסגר לעובדים חדשים רק בתחילת שנות ה – 2000, קיימים עדיין עובדים רבים אשר נהנים היום, ויפרשו רק בעתיד, מפנסיה זו.
 2. קרן פנסיה ותיקה –
  בסוג פנסיה זה קיימת צבירה, ומדי חודש מופרשים תגמולי עובד ומעסיק וכן פיצויים, אך גובה הקיצבה לא לגמרי קשור לצבירה בהיבט הזה שבסכום צבירה זהה בפנסיה חדשה כנראה נקבל סכום קיצבה אחר ונמוך יותר.
  קרנות הפנסיה הותיקות אינן מקשה אחת, לא באופן חישוב הקיצבה ואפילו לא בתקנון שלהם.
  הידע המקובל, למשל, אומר כי משיכת פיצויים מהקרן "מפרק" אותה כך שלא ניתן עוד למשוך קיצבה אך קיימות קרנות (למשל גלעד) בהן ניתן למשוך פיצויים ועדיין לשמר זכאות לפנסיה.
  חשוב להכיר ולדעת את התקנון של קרן הפנסיה לצורך קבלת החלטות שונות.
 3. ביטוחי מנהלים –
  שם אחד למגוון מוצרים, אשר מטעה לחשוב כי הינם אותו מוצר. דין ביטוח מנהלים שנפתח ב – 2019 אינו דומה לביטוח מנהלים שהחל ב – 1990 והחוסך בו עדיין בשוק העבודה. לחוסך השני תשואה מובטחת ומקדם מובטח גם למסלולים אחרים שאינם ברירת המחדל שבחר בעת ההצטרפות. זאת, בעוד חוסך שהחל את הפוליסה כעשור אחריו כבר זכאי למקדם רק על מסלול מסוים.
  פוליסות ביטוח הינן חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח וחשוב לקרוא את החוזה הספציפי עליו חתם המבוטח.
 4. קרן פנסיה חדשה –
  ב – 2017 הונהג תקנון אחיד המהווה בסיס לכל קרנות הפנסיה. נקבעו מסלולי השקעה ומסלולי ביטוח, כיסויים ועוד.
  מאחר שמדובר בתקנון, הוא חל על כלל החוסכים מאותו רגע ובכל זאת נקבעו גם כללי מעבר שונים.
  בנוסף, הוציאה המדינה מכרז לקרנות נבחרות/ברירת מחדל, שאמורות להציע דמי ניהול טובים גם לעובדים המוחלשים במשק, אשר יכולים פחות להתמקח על דמי ניהול.

בכל המוצרים, הגמלאי יקבל פנסיה עד יומו האחרון.
בכל המוצרים, הפנסיה מהווה מוצר ביטוחי לא רק לאריכות חיים אלא גם לאובדן כושר עבודה ו מוות לפני גיל פרישה (שארים).
בפנסיה תקציבית וקרן פנסיה ותיקה, למשל, יש הבטחה ל – 60% קיצבה לבת הזוג עד סוף חייה אם הגמלאי הולך לעולמו לפניה. בקרנות פנסיה חדשות וביטוחי מנהלים, אף שיש ברירות מחדל ומסלולים "מינימליים" – נדרש להבין בדיוק מהו המוצר ממנו מקבלים פנסיה ואיזה מסלול נבחר/אפשרי.
בקרן פנסיה חדשה ניתן לבחור מסלולי הבטחה – מסלולים בהם הקיצבה מובטחת לתקופה מינימלית גם אם הגמלאי הולך לעולמו עוד קודם. אפשרות זו אינה קיימת בקרן פנסיה ותיקה ופנסיה תקציבית, למשל.
בפנסיה תקציבית מועד תשלום מענקים שונים הינו צמוד לפרישה, בעוד שבמוצרי פנסיה אחרים ניתן לתכנן את קבלתם לטובת תכנון מס מיטבי.
"החלפת" אשה אינה אפשרית בקרן פנסיה חדשה לאחר פרישה לגמלאות בעוד שבפנסיה תקציבית, למשל, תידרש האלמנה להוכיח את יחסיה עם הגמלאי לצורך קבלת גימלת שארים.

סיכום

תכנון לקראת פרישה מחייב הבנה של המוצר הפנסיוני שבו אנו חוסכים. מגוון ומרחב האפשרויות לחסכון פנסיוני על פני כל העובדים בשוק העבודה מייצר "אמיתות" או "מיתוסים", כאשר כל אחד למעשה מתכוון למוצר שהוא חוסך בו (ולא תמיד מכיר את ה"פינות" שקיימות אפילו במוצר שלו) או שמע עליו או מכיר מהוריו, כאשר בפועל לכל אחד מהמוצרים והחוסכים מאפיינים ייחודיים.
בקטגוריית הפרישה אנסה לפשט את הסוגיות השונות ולייצר בסיס הבנה כלשהו ממנו ניתן יהיה לקבל החלטות מושכלות. ההבנה הזו רלבנטית לכל גיל, בין אם חוסכים לפרישה ובין אם מתכננים פרישה או פורשים בפועל.

*האמור במאמר זה, כמו במאמרים אחרים באתר, אינו מהווה או מחליף ייעוץ אישי ומיועד לתת מידע כללי וראשוני על מושגים כלכליים בחיינו*

רוצים להתייעץ? לחצו פה

photo by vanessa loring on pexels

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.