למה לי קולקטיבי עכשיו

זמן קריאה משוער: 3 דקות ו-40 שניות

ביטוח קולקטיבי הוא ביטוח קבוצתי המוצע בדרך כלל ע"י המעסיק, ומהווה הטבה משמעותית ובסיסית ב"פירמידת ההטבות" של המעסיק.
מדובר בדרך כלל בביטוח בריאות, אך במקרים רבים מדובר גם בביטוח הוצאות ריפוי שיניים, חיים או תאונות אישיות.
ביטוח קולקטיבי בתחום הוצאות ריפוי שיניים הוא מעניין במיוחד, משום שהמדובר בביטוח שאינו קיים כלל באופן פרטי ועשוי להוזיל את הוצאות ריפוי השיניים למבוטח (בתלות בהיקף הסבסוד ובכיסויים כמובן).

המאפיינים של ביטוח קולקטיבי

 1. המעסיק/ועד הינם בעלי הפוליסה, ואילו המבוטח הוא המוטב.
  בעל הפוליסה בד"כ כותב את הפוליסה או מגדיר את תנאיה, ועל כן היא שונה מ"פוליסות מדף".
  בעל הפוליסה יכול להפסיק או לשנות את תנאי הביטוח בכל עת, ולמבוטח אין שליטה על כך.
 2. ההצטרפות לביטוח תיעשה בדרך כלל ללא הצהרת בריאות ב"חלון הזמנים" המיועד להצטרפות זו.
  "חלון הזמנים" מוגדר כתקופה מהתחלת הפוליסה או תחילת עבודתו/שינוי מצב משפחתי של העובד.
 3. לעיתים, בפוליסה יהיו תקופות אכשרה בכיסויים שונים במקום הצהרת בריאות.
  נקודה זו חשובה לבדיקה למי שמבטל פוליסת בריאות קיימת ומצטרף לפוליסה החדשה (במקרה כזה ייתכן ויהיה כדאי, למרות כפל הביטוח, שלא לבטל את הפוליסה הקיימת עד סיום תקופת האכשרה).
 4. בניגוד לפוליסות קולקטיביות ישנות יותר, מרבית פוליסות הבריאות הקולקטיביות היום כוללות סייג של מצב רפואי קודם. המשמעות היא שבמקרים מסוימים (למשל, נטילת תרופות או ניתוחים בתלות בהגדרת מקרה הביטוח) לא יהיה כיסוי למקרה. יש לבדוק מקרים כאלה טרם ההצטרפות והסתמכות על הפוליסה כפוליסה יחידה (אם מבטלים אחת אחרת).
 5. מחיר פוליסת הבריאות הקולקטיבית:
  • לרוב יהיה זול מפוליסה דומה בכיסויים דומים, אך נוכח העובדה שהפוליסה הקולקטיבית היא tailor – made יהיה קשה להשוות את הפוליסה הקולקטיבית אל הפוליסה הפרטית
  • יכול להשתנות במהלך חיי הפוליסה, בתקופות הקבועות בפוליסה (בפוליסות הפרטיות המחיר ידוע מראש לפי מדרגות גיל ותום תקופת הנחה, ובחדשות – אחרי 2/2016 – רשאית החברה לעדכן גם אחת לשנתיים לפי ביצועים עם הודעה מראש).
  • במקרים רבים מסובסד, לפחות לרובד הקטסטרופות.
   אם מחיר הסבסוד אינו מגולם ע"י המעסיק, הרי שיש לבחון את המחיר אל מול מחיר הפרמיה כולל עלות המס המשולם.
  • ברוב המקרים ילדי עובד/עמית הקולקטיב ישלמו פרמיה של ילד עד גיל 25/30, ובמקרים רבים ילד שלישי או רביעי ומעלה פטור מתשלום.
   הטבה משמעותית למשפחות מרובות-ילדים.
  • אינו משתנה לפי המצב הרפואי (המבוטח יתקבל ללא החרגות או עם, אך ללא תוספת חיתום רפואי).
   המשמעות הינה שחברת הביטוח תשאף לייצר יותר החרגות, ולכן חשוב שהקולקטיב יהיה חזק דיו (באמצעות יועץ ביטוח, למשל) להתמודד עם חברת הביטוח.
 6. אם הפוליסה הפסדית, ייתכן שהנהלת הקולקטיב תעדיף (מטעמים פוליטיים, פופוליסטיים ואחרים) לא להעלות מחיר על פני הרחבת כיסויים, וזה עלול להוות חסרון בעולם בו טכנולוגיות רפואיות מתעדכנות במהירות האור.
 7. מחקרים, גם של משרד האוצר, מראים כי שיעור התביעות מתוך הפרמיה בפוליסות קולקטיביות גבוה משמעותית מזה בפרטיות. הסיבה לכך הינה, בד"כ, מערך יעיל של הקולקטיב (ובעיקר יועציו) של תביעות והבאת המידע לידיעת העובד המבוטח.
 8. עזיבת הקולקטיב (מקום העבודה) אינה מאפשרת הישארות בפוליסה. זאת, בניגוד פוליסה פרטית שבה אין לחברת הביטוח אפשרות להוציא מבוטחים מהפוליסה.
  עם זאת, יש לוודא כי בפוליסה קיימת המשכיות, שמשמעותה שהפרט יכול לרכוש פוליסה פרטית ללא הצהרת בריאות חדשה על אותם כיסויים שהיו לו בפוליסה הקולקטיבית.
  בד"כ ההמשכיות רלבנטית רק במקרה של עזיבת הקולקטיב (למשל, גירושין, עזיבת עבודה) או הפסקת הפוליסה ע"י הנהלת הקולקטיב ולא כאשר העובד מחליט שאינו רוצה עוד להיות בקולקטיב (עובדים שהחליטו לא להצטרף בחידוש ועוד).
 9. הניכוי מבוצע בד"כ באמצעות תלוש השכר (ומהווה למעשה אחד התמריצים לחברת הביטוח להוריד מחירים)

תמחור הפוליסה ופוליסות "אחרות"

 1. המטרה של מעסיק/ארגון בבואו לתכנן ואף לסבסד ביטוח בריאות קולקטיבי הינה שמקסימום אנשים יצטרפו לפוליסה. לפיכך, במקרים רבים הכיסוי אינו דומה לכיסוי הניתן עבור אותו מקרה בפוליסת בריאות פרטית. כאמור, אין משמעות הדבר בהכרח שהפוליסה הקולקטיבית נחותה מהפוליסה הפרטית, אך ישנם אנשים שחשובים להם נושאים שהם נישתיים (למשל, החזרים בגין רפואה משלימה) או יקרים יותר (למשל, לארגון עתיר גברים צעירים, בעיקר רווקים, יהיה קל יותר להציע סל הריון רחב מאוד).
  המסקנה הינה שגם בבואכם לקבל החלטה על פוליסה קולקטיבית כדאי לבחון את הכיסויים ולקבל החלטה על בסיס הנושאים החשובים לכם. חשוב לציין שקולקטיבים גדולים נעזרים ביועצים ובונים פוליסה על בסיס הצרכים והדמוגרפיה של אותו קולקטיב, כך שבד"כ הפוליסה תהיה טובה.
 2. פוליסות הבריאות הקולקטיביות מוצעות כפוליסה מלאה או בעלת רבדים, אך לא ניתן בד"כ לרכוש כל כיסוי בנפרד. זאת, בשונה מפוליסות הבריאות שנמכרות לאחר הרפורמה (2/16) שבהן ניתן לרכוש שלושה רבדים בסיסיים SA ועל זה אמבולטורי וכד.
  לכן, אם הפוליסה הקולקטיבית יקרה ואינה מסובסדת, ייתכן מצב (קיצון ובכל זאת) שאדם כלשהו יעדיף לרכוש פוליסה רזה, אך זולה יותר, אשר מתאימה לתפיסת הסיכון שלו.
 3. פוליסות הוצאות ריפוי שיניים שונות במהות משום העובדה שאין אפשרות לרכוש ביטוח שיניים פרטי ומנגד זה אינו ביטוח בהגדרתו כאירוע פתאומי ולא צפוי.
  ביטוחים אלו לפיכך מהווים למעשה תוכנית מימון ולא תוכנית ביטוח, ומתומחרות בהנחה שרוב האנשים יידרשו לטיפול כלשהו במהלך חיי הפוליסה. לעיתים יופיע ביטוח זה כחלק מפוליסת בריאות ולעיתים SA, ומה שחשוב בהקשר הזה הוא פריסת הרופאים וההשתתפות העצמית לכיסויים השונים.
 4. פוליסות ביטוח חיים קולקטיבי נדירות יותר ואופייניות לגופים מבוגרים או בעלי מקצועות מסוכנים (כגון חבר, משטרה וכד), שם לא ניתן עוד לסבסד בשכבות גיל נרחבות, ועל כן היא כנראה תהיה אטרקטיבית רק בהינתן סבסוד עמוק.
  לעמיתי "חבר", למשל, קיים ביטוח חיים קולקטיבי שבו לאנשי הקבע קיים כיסוי ייחודי המדמה את הביטוח הסיעודי שהם אינם יכולים לרכוש בקופת חולים. מדובר, לפיכך, בביטוח שיש הצדקה לרוכשו גם לצעירים ללא תלויים.
  מנגד, לא ניתן להשתמש בביטוחי חיים קולקטיביים לצורך ביטוח חיים למשכנתא.
 5. לעמותת גמלאי צה"ל ונכי צה"ל, למשל, אישור ייחודי לפוליסת סיעוד קולקטיבית שלא ניתן עוד לרוכשה בשוק (כפרטי או קולקטיבי, למעט בקופות החולים).

סיכום

ביטוח קולקטיבי, בוודאי ביטוח בריאות, נחשב הטבה משמעותית לעובד וארגונים רבים פועלים בשקידה להשגת כיסוי טוב לעובדים שלהם. בצד ההטבה המשמעותית, לארגון חובה לייצר פוליסה שמתאימה למאפייני הארגון, ולתקשר לעובדים את דרכי ה"גישה" לכיסויים, את היתרונות וגם את הלאקונות שעשויות להיות בפוליסה.
גם כאן, כמו בכל החלטה פיננסית חשובה, וודאי כאשר מדובר ברשת בטחון כלכלית, נדרש העובד להגדיר את העדפותיו ולוודא שהפוליסה מתאימה לצרכיו.

photo on pixabay

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.