כדאי לעשות שעות נוספות בחודש קבלת הבונוס?

זמן קריאה משוער: דקה אחת ו-25 שניות

יש הנמנעים מביצוע שעות נוספות, או כל פעילות אחרת המעלה את שכרם, בחודשים בהם משולמות תוספות כגון הבראה, בונוס ועוד. ייתכן שמדובר בהחלטה מושכלת, אבל סביר יותר להניח שהמדובר בטעות הנובעת מחוסר ידע. מה ההבדל?

מס ההכנסה מחושב שנתית.
כאשר אנו מקבלים הכנסה חד פעמית (בונוס/הבראה/שי לחג) בחודש כלשהו, מס ההכנסה המשולם באותו חודש יהיה גבוה יותר. בחודשים שלאחר מכן, יבוצע חישוב מס הכולל את כל החודשים מאז 1 בינואר, כולל התשלום החד פעמי, עד מועד תשלום החודש הרלבנטי.
בפשטות – התשלום החד פעמי יחולק, לצורך חישוב המס, על פני כל חודשי העבודה במהלך אותה שנה.

דוגמא: נניח שההכנסה שלי ברוטו היא 10,000 ש"ח מדי חודש. בחודש יוני עבדתי שעות נוספות, וקיבלתי 3,000 ש"ח נוספים לשכר. ההכנסה השנתית שלי עד יוני היא 63,000 ש"ח (6 חודשי שכר + שעות נוספות).
ביוני גם קיבלתי בונוס 5,000 ש"ח ולכן ההכנסה החודשית הממוצעת שלי עד יוני היא 11,333 (6 חודשי משכורת + בונוס + שעות נוספות).
מחודש יוני ואילך אין שינוי בשכר שלי.
ולכן, ההכנסה השנתית שלי 128,000 ש"ח – ממוצע של 10,667 ש"ח.
וזה זהה בדיוק למצב שבו אקבל שעות נוספות בגובה 3,000 ש"ח ביוני ו – 5,000 ש"ח בדצמבר: ממוצע שכר נוסף של 667 ש"ח בחודש.
(לצרכי נוחות התעלמתי מהפרשות לפנסיה ושכר שווה כסף).

חשוב – אנו מחויבים לשלם מס על כל הכנסה. אבל "קפיצת" מדרגת מס בחודש מסוים אין פירושה בהכרח "קפיצת" מדרגת מס בחישוב שנתי.
גם אם נעבור למדרגת מס גבוהה יותר, התשלום הגבוה יותר יהיה רק על ההפרש ולא על כל השכר כולו.

ועכשיו לשאלה בתחילה:

בתלוש השכר נראה שכר ברוטו בגין אותו חודש אבל גם סכימה של כל ההכנסות מאותו מעסיק מתחילת שנת העבודה. ניתן לראות שהסכום הכולל "אדיש" לחודש בו קיבלנו את השכר.
כלומר, אם אני מבצעת שעות נוספות כדי להגדיל את השכר שלי, ומבחינתי גובה הבונוס מספק את התוספת בדומה לשעות נוספות – אני יכולה לנוח.
יותר חשוב מזה: יכולה לבחור לנוח בחודש כלשהו, לאו דווקא בזה בו קיבלתי הבונוס.
אם אני נמנעת מביצוע שעות נוספות באותו חודש כדי לא לשלם יותר מס (מהאחוז הנדרש מהתוספת) זו טעות. אחוז המס הגבוה יותר, אם יהיה כזה, ישולם רק על ההפרש בין מדרגות המס, ולא על כל התוספת.

לקריאה נוספת: אתר מס הכנסה

שעון יד עתיק
photo by pxhere

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.