ביטוחי חיים ומבנה למשכנתא

זמן קריאה משוער: 3 דקות ו-12 שניות

הלוואת משכנתא היא הלוואה מסוכנת, הן ללווה והן למלווה, מכיוון שמדובר בהלוואה לתקופה ארוכה מאוד, בסכום גבוה בדרך כלל, שההחזרים שלה מהווים חלק משמעותי מההוצאה החודשית של משק הבית. תנאים העלולים לגרום לכך שבמצבים מסוימים הלווה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו.
על מנת להקטין את הסיכון, הבנק יבקש עם אישורה של המשכנתא ערבים וערבויות אחרות, כגון שעבוד הבית  ובנוסף יידרשו הלווים לרכוש ביטוח חיים וביטוח מבנה למשכנתא.
אומנם מדובר בביטחונות שהבנק דורש על מנת להבטיח את כספו, אולם במקרה זה מדובר גם בביטחונות שהלווה רוכש עבור עצמו ולמען משפחתו.

במה דברים אמורים?

  1. ביטוח חיים למשכנתא – המחויב עפ"י חוק – מונע מצב שבו במקרה של פטירת אחד הלווים, חס וחלילה, תקטן משמעותית יכולת ההחזר המשפחתית. במקרה כזה, וללא ביטוח חיים, יגבה הבנק את החוב באמצעות מכירת הבית, ומשפחת הלווה עלול להישאר ללא קורת גג.
    קיומו של ביטוח חיים למשכנתא מבטיח שבמקרה של פטירה ישולם סכום ביטוח החיים לבנק, והבית יהיה חופשי מחובות, ועל כן יש לרכוש את ביטוח החיים עבור כל אחד מהלווים.
  2. ביטוח מבנה – ביטוח המשלם את עלות תיקון או בניית המבנה במקרים כגון שריפה, רעידת אדמה וכד.

ביטוח חיים למשכנתא:

הפרמיה לביטוח החיים מחושבת בהתאם למאפיינים של הלווים (מין, מעשן/לא מעשן, מצב בריאותי וכד).
הפרמיה מביאה בחשבון גם סיכון בגין תחביב או מקצוע, וזה יכול לייקר את הביטוח.
כמו בכל ביטוח אחר, בעת מילוי הפרטים ברכישת ביטוח החיים יש לענות תשובות אמת על השאלות הנשאלות. מאוד לא מומלץ להסתיר פרטים מהותיים כגון מקצוע או תחביב מסוכן, שכן בקרות מקרה ביטוח, חברת הביטוח עלולה שלא לשלם את הביטוח אם יתברר שהיו פרטים שהוסתרו בעת רכישתו.
הפרמיה מחושבת גם בהתאם לסכום הביטוח הנדרש, ובמקרה הזה – להלוואה ותנאיה (ריבית, משך תקופה).
בעת רכישת הביטוח יבקש הבנק לדעת מהם מסלולי ההלוואה ותנאיה, על מנת לעדכן את גובה ביטוח החיים על פני זמן בהתאמה למשך התקופה.
חשוב מאוד ליידע את המבטח בכל מקרה של שינוי בתנאי ההלוואה (פירעון מוקדם, מיחזור, שינוי מסלולים) על מנת לעדכן את גובה ביטוח החיים בהתאמה.  חשוב שתדעו, שעל פי הנחיות רשות שוק ההון והביטוח, במקרה של מיחזור משכנתא, על חברת הביטוח, שביטחה את המשכנתא שמוחזרה, לאפשר לכם לבטח אצלה גם את ההלוואה החדשה ללא שינוי מפוליסת הביטוח הקודמת, כלומר מבלי לדרוש מכם הצהרת בריאות חדשה. לכן מיחזור משכנתא לא צריך להרתיע אתכם גם אם מצב בריאותכם הורע מאז לקיחת המשכנתא הקודמת.

מה חשוב לדעת:

  1. הבנק שנתן את המשכנתא ידרוש להיות מוטב בלתי חוזר בפוליסה – כלומר, זכאי לכספי הביטוח במקרה של מוות חס וחלילה, אשר לא ניתן לשנותו ללא הסכמתו.
  2. אין חובה לרכוש ביטוח חיים דווקא באמצעות הבנק אשר ביצע ההלוואה
  3. לווים הנדרשים לשלם תוספת בגין מקצוע מסוכן – מומלץ לבצע סקר שווקים גם מול הארגונים בהם הם עובדים, שכן ארגונים גדולים/מועדוני צרכנות העוסקים בכך, מצליחים להביא גם להפחתה משמעותית עד כדי ביטול פרמיית הסיכון.
  4. אנשים אשר חלו בסרטן בשלוש/חמש (תלוי בגוף) השנים אשר קדמו לנטילת המשכנתא יתקשו לקבל ביטוח חיים בחברות ה"מסורתיות". ישנן סוכנויות אשר מתמחות ברכישת ביטוחים כאלה, כאשר במקרה כזה הביטוח יכסה מוות מתאונה בלבד ולא מהמחלה ממנה סובל הלווה. זאת, עד לתום התקופה (שלוש/חמש שנים, כאמור).
  5. ניתן לקבל זיכוי ממס הכנסה בגובה 25% מסכום הפרמיה השנתית המשולמת לביטוח החיים, וזאת בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

אבל, בעצם, יש לי כבר ביטוח חיים. למה צריך עוד אחד?

ביטוח חיים מאפשר גישור הפער בין השכר המבוטח בקרן הפנסיה ושאר חסכונות לבין השכר הרצוי ע"י המבוטח לצורך שמירה על רמת חיים נאותה. אם נשתמש בביטוח החיים "הרגיל" לצורך המשכנתא, הרי שבמקרה של מוות חס וחלילה, נקטין משמעותית את היכולת של הנשארים אחרינו לגשר על הפער האמור לעיל.

לדוגמא:

מבוטח רכש ביטוח חיים בגובה 1 מליון ₪, שיאפשר תוספת של 5 אש"ח לרמת החיים המתקבלת מקיצבת השארים מקרן הפנסיה שלו ומכל החסכונות. גובה המשכנתא הוא 600 אש"ח.
במקרה של מות המבוטח, תידרש משפחתו לשלם לבנק  600 אש"ח (או את סכום יתרת המשכנתא), ותיוותר עם 400 אש"ח, אשר מהווים רק 40% מהסכום שהתכוון להשאיר למשפחה לצורך המחיה. כתוצאה מכך רמת החיים של המשפחה תיפגע  מאוד.

לכן, לא כדאי להשתמש בביטוח החיים הרגיל כביטוח עבור המשכנתא.

ביטוח מבנה למשכנתא

הפרמיה מחושבת לפי מאפייני הדירה (סוג המבנה, גילו וכד),  גודלה ומיקומה. בניגוד לביטוח חיים, שם אנו עלולים להיות בביטוח יתר אם לא עדכנו את חברת הביטוח אודות שינויים בהלוואה, הרי שביטוח המבנה בגובה סכום המשכנתא בלבד מותיר אותנו חשופים בגובה יתרת ערכו של הבית.
מומלץ לרכוש ביטוח מבנה המתאים לערכו המלא של המבנה, ולא להגבילו בגובה המשכנתא. חשוב לזכור כי הבנק אינו מתעניין בקיומו של ביטוח דירה המתייחס לתכולה או לצד ג, כך שאם נרכוש ביטוח בגובה הסכום אותו הוא דורש, ייתכן שבמקרה שבו ייגרם נזק נרחב לדירה נהיה בתת ביטוח, ולא יהיה לנו די כסף כדי לממן את שיקום המבנה או רכישת התכולה שהושמדה.

לסיכום

מתכננים לקחת משכנתא? אל תשכחו לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנלוות לדירה. וכמו בכל רכישה, השקיעו זמן בביצוע בדיקה מוקדמת לפני רכישת הביטוחים, כדי לקבל החלטה נבונה. להלן שני כלים מצוינים לביצוע ההשוואות:

מחשבון להשוואת תעריפי ביטוח חיים

מחשבון להשוואת תעריפי ביטוח דירה

מומלץ לקבל ייעוץ אישי לפני ביצוע שינויים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.