הרצאות

31 פוסטים

הרצאות בנושא צרכנות פיננסית נבונה – שכר, ניהול סיכונים, עמידה בתקציב ועוד.
הרצאות בנושאים ארגוניים כגון פערי שכר מגדריים, ניהול מדיניות שכר, הבנת התלוש וחשיבות הפנסיה.

מיועדת ל:

עובדים בארגונים, כהרצאה מותאמת לארגון לפי תנאיו ומבנה השכר

מנהלות מש"א כהתארגנות או בארגון, להבנת המונחים הבסיסיים ואופן יישומם במדיניות התגמול לעובדים

התארגנויות שונות כגון אמהות בחופשת לידה, משפחות צעירות, משפחות שילדיהן כבר עזבו את הקן ועוד

המאמרים בתגית זו מהווים דוגמא לנושאים העולים בהרצאות.

#מרווקותלאמהות#

#מדיניותתגמול# #merit# #בונוסים# #שעותנוספות# #benchmark# #בנצמרק#