סיום שנת המס – קווים לדמותה

זמן קריאה משוער: 6 דקות ו-12 שניות

סיומה של שנת מס היא הזדמנות מצוינת להיזכר בנושאים שונים שאנו צריכים לבדוק, אבל תמיד דוחים למועד מאוחר יותר. למה דווקא עכשיו? כי ישנן הטבות מס שיהיה בלתי אפשרי לקבל לאחר סיום שנת המס, ואחרות שנדרש יהיה להגיש דו"ח שנתי עבורן.
אז אם אפשר לעשות את זה קל למה לסבך את העניינים?

האם תופתעו לגלות שסך הטבות המס הניתנות במדינת ישראל מהווים כ – 20% (כן, חמישית) מהכנסות המס המתוכננות? אולי גם תופתעו לגלות כי ב – 2019, ארבע מתוך 10 ההטבות שעלותן מעל 1.4 מיליארד ₪ נוגעות לנו כעובדים (שכירים או עצמאים) – מגורים בעיירת פיתוח, קרן השתלמות, זיכוי להורים עובדים ופנסיה.
אם אתם שכירים, כנראה לא תופתעו לגלות שמחקרים מראים כי שכירים אינם ממצים את ההטבות שהם זכאים להם, וברוב המקרים – מה שאינו מבוצע באמצעות חשב השכר בעבודה, כלל לא ממומש.
אם אתם עצמאיים, רואה החשבון שלכם כנראה מתזכר אתכם מדי פעם אודות חשיבות ההפקדות למוצרים שונים, אבל תמיד כדאי לשוב ולתזכר.

הטור הזה יתמקד בהטבות מס נפוצות וחשיבות תקינות הדיווח לשכר, אך אינו מתיימר לתת מידע אישי או להחליף ייעוץ של רואה חשבון או יועץ מס.
חשוב לדעת: הטבות המס באות לידי ביטוי רק אצל מי שממילא משלם מס.

(כלומר, לא ניתן לקבל החזרים)

חישוב המס מההכנסה

 1. רבים אינם יודעים כי לשכיר ועצמאי מחושב מס באופן דומה (אצל שכיר – מהברוטו, אצל עצמאי – לאחר ניכוי ההוצאות הנדרשות לתפעול העסק). זאת ועוד, בניגוד לסברה העממית, כל הכנסה חייבת במס בהתאם למדרגות המס, אך נקודות הזיכוי והפטורים הם שגורמים לכך שבהכנסות נמוכות אין משלמים מס הכנסה).
 2. כל דיווח שגוי או לא מעודכן משפיע ישירות על תקינות חישוב המס לתשלום:
  • שכיר – וודא שטופס 101 ו – 130 (הצד האחורי של 101) תקינים, וכן וודא שכל שינוי (לידת ילד, שינוי מצב משפחתי, מעבר לישוב מזכה בפטור וכד) מעודכן מיידית מול חשב השכר.
  • עצמאי – ודא שרו"ח/יועץ המס שלך מכיר את מצבך האישי (מקום מגורים, מספר ילדים, מצב משפחתי ועוד).
   דיווחים לא תקינים או לא מעודכנים מיתרגמים בדרך כלל לחישוב מס שגוי.
 3. שכיר – ניתן לקבל הטבות במס בגין מצבים שאינם מופיעים בטופס 101, כגון טיפול בילד או הורה. במידה והילד מקבל גמלת נכה, אין צורך לפנות לפקיד שומה, וניתן לפנות לחשב השכר במקום העבודה עם האישורים הרלבנטיים. בכל מקרה אחר, נדרש להציג אישור מפקיד שומה.
  אגב, בשל התארכות תוחלת החיים, ניתן היום דגש הולך וגובר בקרב מעסיקים על עובדים המטפלים בהוריהם – caregivers, ומקומות עבודה רבים מייחדים לכך חלק מהחשיבה בעולם ההטבות.  
 4. תשלומי פרמיה לאובדן כושר עבודה, ביטוח חיים וביטוח חיים למשכנתא עשויים לזכות בהנחה בתשלום המס, לעצמאים ושכירים כאחד.
 5. תרומה – תרומות לגופים מוכרים מאפשרים הקטנת התשלום למס הכנסה מעל תרומה מצטברת מינימלית של 190 ש"ח (בשנת 2019). אם אתם קרובים לתקרה, תוכלו לעשות חסד וטובה לעצמכם כאחד. אם עברתם התקרה, ודאו שיש ברשותכם הקבלות המתאימות לצורך הגשתם לדיווח.
  אם אתם שכירים וסבורים שהתועלת אינה שווה את הטרחה בפנייה למס הכנסה, אספו את הקבלות ובקשו החזרים אחת לכמה שנים (עד 7 שנים לאחור).
 6. תשלומי ביטוח לאומי מקטינים ההכנסה החייבת במס לעצמאי. כלומר, מומלץ לעצמאי להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי בהתאם להכנסה בפועל אל מול המקדמות שכבר שולמו, ולעשות זאת במהלך שנת המס על מנת לקבל הכרה בהוצאות, והקטנת תשלומי המס בהתאמה.
מדרגות ביער
photo by brian norcross on stockvault

הטבות מס בהפקדה לפנסיה

שכיר

 1. למרבית השכירים במשק יש שכר לא מבוטח (אין הפקדות מעסיק לקרן פנסיה או קופת גמל).
  המדובר בתוספות החלות על כלל המשק כגון דמי הבראה והוצאות נסיעה, אך גם כאלה אשר עשויות להיות חלק משמעותי משכרו של העובד, כגון כוננויות, אחזקת רכב, מענקים שנתיים ועוד.
 2. ניתן להפקיד עבור הכנסות לא-פנסיוניות ששולמו במהלך השנה (דמי הבראה, בונוס וכד) עד לתקרת מס של 8,800 ₪ בחודש. שכיר המפקיד למוצר פנסיוני כלשהו יקבל הטבות מס בגין ההפקדה, וניתן להתייחס להטבות אלו "תשואה עודפת" על ההפקדה לפנסיה.
  דוגמא: שכיר עם הכנסה של 13,000 ₪ חודשית, שהשכר המבוטח שלו לפנסיה 10,000 ₪ יוכל להפקיד הפקדה נוספת לפנסיה בגובה כ – 400 ₪ ולקבל על כך הטבת מס בגובה כ – 120 ₪ (*).
  מקומות עבודה רבים מאפשרים לממש זאת באמצעות הליך חישוב השכר.
  במקומות אחרים, נדרש להגיש בקשה להחזר באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

עצמאי

 1. החל משנת 2017, חלה חובת הפקדה לפנסיה גם על עצמאיים, כאשר הכוונה הינה להטיל בהמשך קנסות על מי שאינו מפקיד.
  המטרה הינה בניית רשת בטחון סוציאלית גם עבור עצמאיים לכשיגיעו לגיל פרישה. קרן פנסיה הינו מונח גנרי בהקשר זה, שכן הכוונה הינה הפקדה למוצר פנסיוני כלשהו לבחירת החוסך, ולאו דווקא לקרן פנסיה.
 2. על מנת לתמרץ את העצמאיים להפקיד לפנסיה, הוחלט על שורה של הטבות מס (מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי) בקשר להפקדה לקרן הפנסיה.
  ההפקדה המינימלית עומדת על כ – 870 ₪ לחודש, וניתן לבצעה באופן חודשי או רבעוני.
  ההפקדה המקסימלית לקבלת הטבות מס הינה כ – 3,200 ₪ בממוצע חודשי.
  הטבות המס מאפשרות "תשואה עודפת" על ההפרשה לקרן פנסיה, בגין ההנחה בתשלום המס. כיצד?
  דוגמא: נניח עצמאי עם הכנסה חודשית ממוצעת (נטו) של 17,000 ₪.
  עצמאי זה מבקש לבטח את כל שכרו, ועל כן יפקיד מדי חודש (בממוצע) כ – 2,700 ₪ למוצר הפנסיוני שיבחר. כלל הטבות המס שיקבל עומדות על כ – 1,200 ₪ בחודש (*), בגין הפרשה חודשית של 2,700 ש"ח.
  אם אתה שכיר ועצמאי במקביל, חישוב המס, כמו גם חובת ההפקדה לפנסיה, יחושבו על בסיס סך ההכנסות וההפרשות.

הפקדה לקרן השתלמות

לעובד שכיר חישוב ההפקדה של המעסיק ותשלומי המס בגינן מבוצעות במהלך חישוב השכר. שכיר שהמעסיק שלו אינו מפריש בעבורו לקרן השתלמות אינו יכול לפתוח אחת באופן עצמאי.
לעצמאי שתי תקרות אליהן כדאי להתייחס בהפקדה השנתית:

 1. הפקדה לקרן השתלמות לצורך הטבת מס – ההפקדה המקסימלית לצורך קבלת הטבות מס הינה 11,880 ש"ח בשנת 2019.
  העצמאי לעיל, שמרוויח 200 אש"ח שנתי, יכול להפקיד כ – 9,000 ש"ח  בשנה לקרן השתלמות ולקבל הטבות מס בגובה 4,395 ₪. לא רע..
 2. הפקדה לקרן השתלמות לצורך פטור ממס רווחי הון –  אותו עצמאי מהסעיף הקודם מקבל פטור ממס רווחי הון על ההפקדות שלו לקרן השתלמות.
  אבל הוא יכול להגדיל את ההפקדות שלו בכ – 9 אש"ח נוספים (לתקרה של 18,480 ₪ שנתי). בגין סכום זה אמנם לא יקבל הטבות מס נוספות בשוטף, אך יהיה פטור בעתיד (בעת המשיכה) מפטור ממס רווחי הון עד לגובה הסכום זה.
  ומה לגבי הפקדה מעבר לתקרה זו? אפשרי בהחלט אך ללא הטבות מס נוספות.
השעון הגדול בככר העיר בפראג
photo on piqsels

אירועי חיים

 1. נולד לך ילד במהלך שנת 2019? מזל טוב.
  מי שנולד לו ילד במהלך שנת המס הזו, והוא מקבל קיצבת הילדים, זכאי לדחות נקודת זיכוי אחת לשנת המס הבאה. ההגיון המוביל הקלה זו הוא בכך שבדרך כלל חופשת הלידה ארוכה מהתקופה בה יש זכאות לתשלום, כך שההכנסה בשנת הלידה נמוכה משאר השנים.
  בשנת 2019, ערכה של נקודת זיכוי (הנחה בתשלום המס) הינה 219 ש"ח לחודש.
 2. אגב, חשוב לדעת כי ניתן לתבוע השלמות לדמי הלידה אם קיבלתם תשלום כלשהו (דמי הבראה, מענק וכד) המתייחס לתקופת חופשת הלידה בתשלום. ניתן לתבוע זאת לא יותר מ 12 חודשים לאחר התשלום.
  זו הכנסה חשובה אם בחרת להישאר עם הילד בבית לאחר סיום חופשת הלידה.
 3. אם סיימת לימודים אקדמאיים והתחלת לעבוד, ייתן וכדאי לך לדחות את נקודת הזיכוי, או מחציתה, לשנת העבודה שלאחר סיום שנת הלימודים (או ההתמחות).
  שכירים יכולים לבצע פעולות אלו מול חשב השכר במקום העבודה.

שכיר

 1. האם היתה לך תקופה בה לא עבדת במהלך שנת המס? האם עברת בין מעסיקים, בין אם השתנה שכרך ובין אם לאו? האם אתה עובד כשכיר במספר מקומות עבודה, או מקבל קיצבה במקביל להעסקתך?
  בכל המקרים הללו, חשוב לבצע תיאום מס, שכן סביר שאחרת תשלם מס ביתר.
  כדאי לבדוק גם ביצוע תיאום ביטוח לאומי.

עצמאי

 1. אם אתה עצמאי בשנתך הראשונה, והינך זכאי לתשלום דמי אבטלה מתקופת היותך שכיר, תוכל להמשיך לקבל תשלום זה (בתנאי עמידה בתנאים), אך בתום השנה יבוצע חישוב המקזז את דמי האבטלה מהכנסתך השנתית כעצמאי.
 2. עצמאית שצפויה ללדת ב – 2020 – כיום דמי הלידה מחושבים לפי המקסימום בין שומת המס לשנת הלידה לבין שומת המס בשנה שלפניה.
  אם את יודעת ששכרך יירד בשנת הלידה, ותהיי זכאית לדמי לידה, כדאי להתייעץ עם רואה החשבון לתכנון הכנסות מתאים לשנים אלו, לצורך הגדלת דמי הלידה.

שונות

 1. הפקדה לקופת גמל להשקעה – היתרון המיסויי העיקרי של קופת גמל זו על פני מוצרים אחרים הינה האפשרות לקבל הטבות מס במשיכה לאחר גיל 60 (התקנות טרם תוקנו).
  מגבלת החסכון הינה 71,000 ₪ לכל תעודת זהות (לרבות קטינים).
 2. פוליסת חסכון – ילידי 1948 ומטה אשר חוסכים בפוליסת חסכון זכאים לקבל הטבות מס שונות.
 3. מכירת ניירות ערך הפסדיים כדרך לקיזוז רווחים והקטנת תשלום המס.

כדאי לדעת

 1. באתר רשות המיסים תמצאו אפשרות מקוונת לקבלת אישורים שונים, מבלי להגיע פיזית לפקיד השומה.
 2. עפ"י נתוני המוסד לביטוח לאומי, כרבע מהשכירים מחליפים מקומות עבודה במהלך השנה, עובדה אשר מחייבת תשומת לב בכל הקשור לתשלום המס באותה שנת מס.

לסיכום

שכיר – מה הוא אומר? חשבת השכר שלנו תותחית ולא טועה לעולם. והוא טועה!
ראשית, הסיכוי לטעויות קיים תמיד, גם אם הוא מזערי.
שנית, חשבת השכר אינה יודעת אם העתקת את מקום מגוריך לקיבוץ נחל עוז או נולדו לך תאומים. היא גם אינה חשופה לפעילויות שונות שאתה מבצע כאדם פרטי, ולא כעובד.
היא, או רשות המיסים, חייבים מידע אקטיבי ממך על מנת להעניק לך את הטבות המס המקושרות חפעילויות הרלבנטיות.

עצמאי – מה הוא אומר? השכר שלי גם כך לא רציף ולא מתוכנן, איני יכול להתחייב על הפקדות שוטפות.
וזו סיבה לא פחות ממצוינת לתת תשומת לב מירבית להתנהלות שיכולה לחסוך כספים לעתיד תוך ניצול מקסימום הטבות המס.

(*) זיכויים, פטורים וכל הנחה אחרת ממס ניתנים למי שממילא משלם מס. עובד שאינו משלם מס (בשל שכר נמוך או נתונים אישיים אחרים), אינו זכאי להטבות מס אלה.
באופן דומה , ייתכן שהשפעת ההטבות על ההפקדות תהיה נמוכה יותר בשל הטבות מס אחרות המקטינות את המס ממילא, או כל מאפיין אישי אחר.

טור זה אינו מהווה ייעוץ אלא נותן מידע כללי בלבד, וממילא אינו מפרט את כל תורת המיסוי כולה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.