דמי הבראה – ההצלה של הקיץ?

זמן קריאה משוער: 2 דקות ו-50 שניות

יולי הגיע ואיתו האיום הגדול של הקיץ. לא, אין הכוונה לחום החורך או למדוזות הצורבות, אלא לגידול המשמעותי בהוצאות, הצפוי בחודשים הקרובים: קייטנות לילדים, מימון נופשים בארץ ובחו"ל ואפילו סתם תיקון המזגן-ששבק-חיים-דווקא-בקיץ-ועבד מצוין-בחורף 😉
למזלנו, החודשים הללו מבשרים גם את מועד קבלת דמי ההבראה, שיקלו עלינו במעט את העול. בואו נכיר מעט את ההטבה החביבה הזאת. 

מקורה של הטבה זו, אי שם לפני עשרות שנים, בהטבה של מעסיקים לעובדיהם – מימון חופשות בבתי הבראה/פנסיונים. לא היתה אפשרות לבחור בין יציאה לנופש לבין קבלת כסף שווה ערך.
כיום זכאים כל העובדים במשק, עפ"י צו הרחבה או הסכם קיבוצי, לתשלום דמי הבראה בשכר. במקביל, רבים אחרים זכאים להסדרי נופש מוזלים או מסובסדים ע"י המעסיק או הועד. כאמור, כיום לרוב אין קשר בין שתי זכאויות אלו,

Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

מי זכאי?

הזכאות לדמי הבראה הינה לעובדים שהשלימו ותק של שנה לפחות במקום העבודה. עובדים במשרה חלקית זכאים לדמי הבראה יחסיים שיחושבו לפי חלקיות המשרה. בדומה לזכאויות נוספות בשכר, העובד אינו רשאי לוותר על זכות זו והמעסיק מחויב לשלמה.

מתי משולם?

דמי הבראה משולמים במרבית המשק אחת לשנה, בחודשים יוני-ספטמבר (לרוב ביולי), אך המעסיקים רשאים לשלמם בכל חודש מוסכם אחר בשנה, ואף לחלק את הסכום ולשלמו באופן יחסי מדי חודש במהלך השנה.

כאמור, הזכאות לדמי הבראה הינה לעובדים שהשלימו ותק של שנה לפחות במקום העבודה. משהשלים העובד ותק של שנה, הזכאות קיימת, אך הוא יקבל את דמי ההבראה בגין התקופה מתחילת העסקתו רק במועד שבו המעסיק נוהג לשלם את דמי ההבראה לכל עובדיו.

לדוגמא:

עובד התחיל לעבוד בנובמבר במקום עבודה בו משלמים הבראה אחת לשנה, ביולי. ביולי שלאחר התחלת עבודתו העובד לא השלים שנת עבודה ועל כן לא היה זכאי לדמי הבראה . ביולי בשנה שלאחר מכן, יקבל העובד דמי הבראה בגין שנת עבודה ועוד חלק יחסי בגין נובמבר עד יולי.

עובד בעל ותק מעל שנה, שהעסקתו הסתיימה, יקבל את הפרשי ההבראה בתלוש השכר האחרון.

כמה משולם?

גובה דמי ההבראה משתנה בין מגזרים (ציבורי או פרטי) וגם בין האיגודים השונים, אך אופן החישוב בכולם זהה: הכפלת מספר ימי זכאות להבראה (בהתאם לותק העובד) בתעריף ליום הבראה, אשר מפורסם אחת לשנה, לקראת יוני.
מדמי ההבראה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

השנה (2019), למשל, התעריף ליום הבראה במגזר הפרטי הינו 378 ₪ (לא השתנה מאז 2014), וטבלת הזכאות למגזר הפרטי (כלומר, המינימום המחויב בחוק) הינה כלהלן:

שנות ותק מס' ימי הבראה דמי הבראה
1 5 1,890
2-3 6 2,268
4-10 7 2,646
11-15 8 3,024
16-19 9 3,402
20 ומעלה 10 3,780

עדכון קורונה (יולי 2020)

דמי הבראה משולמים על תקופה של עבודה, כך שאם אתם נמצאים בחל"ת, אינכם זכאים לתשלום בגין התקופה הזו. אם השלמתם ותק של שנה בעבודה, תוכלו לקבל דמי הבראה בגין התקופה בה לא הייתם בחל"ת. עובדים אשר מקבלים תשלום דמי אבטלה בחל"ת ("חל"ת קורונה") עלולים לאבד את זכאותם לדמי אבטלה בחודש בו שולמו דמי ההבראה, ולכן כדאי לבקש מהמעסיק שלא לשלם דמי הבראה אלא כאשר ישובו לעבודה סדירה או, חס וחלילה, יסיימו יחסי עובד-מעסיק.

כמה טיפים לסיום

  • כאמור, הזכאות לדמי הבראה מותנית בותק של שנה, ואפילו לא יום אחד פחות. לכן, אם אתם מתכננים להתפטר ממקום עבודתכם לקראת תום שנת ותק, מתוך מחשבה שתקבלו דמי הבראה יחסיים, שקלו שנית את מועד סיום העבודה. כבר נתקלתי במקרים שבהם עובדים שהתפטרו איבדו את זכותם להבראה בשל חוסר בימים בודדים בותק.
  • יישנם מקומות עבודה, גם במגזר הפרטי, שמכירים בותק קודם לצורך הטבות התלויות בוותק, ובין היתר גם לצורך חישוב דמי הבראה. ב"ותק קודם" מדובר לרוב בותק צבאי או בותק מעבודה בגופים בשירות המדינה. מומלץ לנהל על כך משא ומתן טרם תחילת העבודה (חברה פרטית) ו/או לבדוק את הנושא מול מחלקת השכר במקום העבודה שלכם.
  • קיבלתם מביטוח לאומי גמלה (למשל דמי לידה, גמלת שמירת הריון, תגמולי מילואים וכו') בשנה שלפני קבלת דמי ההבראה? יתכן שאתם זכאים להפרשים מביטוח לאומי. דמי הבראה המשולמים אחת לשנה (בניגוד לאלה המשולמים מדי חודש), נחשבים לתשלום חד – פעמי החייב בפריסה לביטוח לאומי. כלומר, לצורך הדיווח לביטוח לאומי על המעסיק "לפרוס" – לחלק – את סכום ההבראה  ל-12, ולדווח על כל חלק כעל הכנסת אחד החודשים מהשנה שבעדה שולמו דמי ההבראה (השנה הקודמת למועד התשלום), כתוצאה מכך – ההכנסה המדווחת לביטוח לאומי בגין החודשים הללו גדלה. אגב, הדבר נכון לא רק לגבי הבראה אלא גם לגבי כל תשלום חד פעמי המופיע בתלוש השכר, כגון ביגוד ובונוס, שסכומו עולה על רבע משכר המינימום. לצורך קבלת ההפרשים יש להגיש תביעה נוספת לביטוח לאומי

שיהיה לכולנו קיץ בטוח ומאוזן 🙂

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.