גם פיטר פן צריך רשת בטחון

6 פוסטים

הרצאות בנושא התנהלות פיננסית – שכר, רשת בטחון, ניהול סיכונים, עמידה בתקציב ועוד.

מיועדת ל:

עובדים בארגונים, כהרצאה מותאמת לארגון לפי תנאיו ומבנה השכר

מנהלות מש"א כהתארגנות או בארגון, להבנת המונחים הבסיסיים ואופן יישומם במדיניות התגמול לעובדים

 

 

#מדיניותתגמול# #merit# #בונוסים# #שעותנוספות# #benchmark# #בנצמרק#