שירותים מקצועיים

זמן קריאה משוער: 20 שניות

כמה פעמים ספרת עד 10 ושום דבר לא קרה?

לארגונים

כי לא ידעת איך לתמחר השינויים

כי לא ידעת מה המודלים אומרים

כי הארגון היה מספיק עשיר לנסות ולתהות/לטעות

כי קורונה הוסיף חוסר וודאות ורצון להסתייע בשירותי ביטוח מקצועיים

לעובדי הארגונים

כי לא הבנת את התלוש

כי לא בדקת שהשכר תואם את חוזה ההעסקה

כי אין התאמה בין ההכנסה להוצאות

לפרטיים

איך מתכננים את ההוצאה?

איך עומדים בהוצאות, לנוכח ירידה בהכנסות?

ברוך השם, אין ירידה בהכנסות, ועדיין אנחנו מפחדים יותר ממה שיביא לנו העתיד